System Utrzymania Ruchu SUR-FBD CMMS

to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy CMMS, przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu. Jego głównym celem jest  automatyzacja prac związanych z:

 • zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury,
 • prowadzeniem gospodarki remontowej,
 • prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn,
 • prowadzeniem gospodarki magazynowej UR,
 • zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne,
 • raportowaniem i generowaniem statystyk.

SUR-FBD CMMS

Poznaj naszą ofertę!

Teoria Edwarda Deminga

mówi że 85% przyczyn strat można wyeliminować poprzez wprowadzenie systemów diagnostyczno –  analizujących. Jeżeli uzupełnimy to wnioskami płynącymi z teorii Vilfredo Pareto oraz zorganizujemy nasze działania w zakresie UR przy użyciu SUR-FBD systemu klasy CMMS – Utrzymanie ruchu będzie proste jak nigdy dotąd!
Co można zyskać wdrażając nasze oprogramowanie cmms ?
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych,
 • zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
 • wzrost jakości wykonywanych zadań,
 • minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
 • redukcję zapasów magazynowych,
 • wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych oraz dyrektyw UE,
 • redukcję braków produkcyjnych.
Nasz system CMMS jest całkowicie polskim produktem. Został zbudowany w oparciu o doświadczenia i potrzeby pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji. W odróżnieniu od programów lokalizowanych z wersji amerykańskich i zachodnioeuropejskich program nie zawiera funkcji, które są w polskich warunkach bezużyteczne. Przystosowanie do realiów rynkowych, skalowalność oraz odpowiedni zakres funkcjonalny czynią ten system narzędziem przydatnym w każdej wielkości przedsiębiorstwie.

MoveMe

wersja systemu SUR-FBD CMMS/EAM na tablety z systemem operacyjnym Windows

MobileMe Expert oraz MobileMe Wizard

wersje systemu SUR-FBD CMMS/EAM przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android;

WebMe

moduł WWW dla systemu SUR-FBD do rejestracji zleceń poprzez stronę internetową

ViewMe

System typu Andon dla Utrzymania ruchu – aplikacja do wizualnej prezentacji informacji z systemu SUR-FBD SMMS/EAM uruchamiana na dużych telewizorach/monitorach HD

SendMe

System powiadamiania sms/email w którym użytkownicy mogą zdefiniować listę zdarzeń o których chcą być informowani.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów, poza wersją desktopową systemu stworzyliśmy kilka aplikacji wspomagających, zarazem współpracujących z naszym systemem SUR-FBD CMMS / EAM.

Wszystkie razem tworzą nowoczesne narzędzie do sprawnego zarządzania Działem Utrzymania Ruchu.

Jak kupić ?
Jesteśmy elastyczni! System można zakupić płacąc miesięczne lub kwartalne opłaty w ustalonej indywidualnie ilości rat. Jest także możliwość sfinansowania zakupu systemu poprzez leasing w firmie Grenke Leasing.

Wstępna prezentacja naszego sytemu

SUR-FBD CMMS / EAM w formacie PDF

Zapraszamy do pobrania opisu w formacie PDF. W dokumencie znajdziecie Państwo opis podstawowych funkcji systemu oraz przykładowe ekrany z modułów funkcjonalnych, raportów i wykresów.

pdf

Nasz Proces

 • 1. Audyt wstępny

  W ramach Audytu wykonana zostaje analiza aktualnej sytuacji w Dziale Produkcji (analiza nie wprowadza zakłóceń w procesie produkcji). W wyniku prowadzonych prac powstaje dokument zalecający podjęcie odpowiednich kroków i zastosowanie odpowiednich technik wspomagających. Niniejszą usługę można zamówić niezależnie od naszego systemu.

 • 2. Doradztwo i konsultingu

  Prowadzimy dodatkowe szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu, konsultacje oraz pomoc we wprowadzaniu zasad prewencyjnego zarządzania ruchem oraz zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.

 • 3. Działania Programistyczne

  Na indywidualne zamówienia klientów wprowadzamy zmiany i rozszerzenia funkcjonalne do systemu. Usługi te obejmują również tworzenie dodatkowych raportów oraz mechanizmów importu/eksportu danych z/do innych systemów informatycznych.

  Państwa system może zmieniać się wraz z firmą – w miarę zmian Państwa wymagań, struktury firmy, potrzeb funkcjonalnych.

 • 4. Pakiet wsparcia Progres

  Jako usługę posprzedażną umożliwiającą korzystanie ze wsparcia oraz upgrady do nowych wersji systemu proponujemy Państwu pakiet usług Progres.
  Pakiet zawiera następujące usługi:
  •  Upgrade – przekazywanie klientowi nowych wersji oprogramowania.
  •  Przedłużenie gwarancji.
  •  Pakiet 15 h usług SurSevice – do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy obowiązywania pakietu wsparcia Progres.

  Usługi SurService to:
  •  Szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu.
  •  Konsultacje oraz pomoc w zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.
  •  Pomoc w przygotowaniu i imporcie danych do systemu
  •  Wprowadzanie zmian i rozszerzeń funkcjonalnych do systemu.
  •  Tworzenie dodatkowych raportów.
  •  Integracji z systemami zewnętrznymi.
  •  Przekazania know-how uzyskanego w ramach wdrożeń prowadzonych od 2003 roku.

  Pakiet jest ważny przez 12 miesięcy