Nie zostawiamy klientów 'sam na sam' z naszym systemem.

Sprzedając nasz program CMMS dla działu utrzymania ruchu pragniemy wspomagać Państwa w jego wdrożeniu i całym cyklu jego użytkowania. Proponujemy Państwu pakiet usług dodatkowych.

Miarą tego, czy system jest użyteczny, jest zadowolenie użytkowników tego systemu, zarówno na poziomie zarządu, specjalistów jak i operatorów maszyn. Naszym celem jest wdrożenie SUR-FBD w taki sposób aby Państwa firma uzyskała jak największe korzyści systemowe i aby nakłady przeznaczone na zakup systemu zwróciły się w jak najkrótszym czasie. W zależności od Państwa potrzeb proponujemy nasze dodatkowe usługi.

Audyt wstępny:
W ramach Audytu wykonana zostaje analiza aktualnej sytuacji w Dziale Produkcji (analiza nie wprowadza zakłóceń w procesie produkcji). W wyniku prowadzonych prac powstaje dokument zalecający podjęcie odpowiednich kroków i zastosowanie odpowiednich technik wspomagających. Niniejszą usługę można zamówić niezależnie od naszego systemu.

Doradztwo i konsultingu:
Prowadzimy dodatkowe szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu, konsultacje oraz pomoc we wprowadzaniu zasad prewencyjnego zarządzania ruchem oraz zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.

Działania Programistyczne:
Na indywidualne zamówienia klientów wprowadzamy zmiany i rozszerzenia funkcjonalne do systemu. Usługi te obejmują również tworzenie dodatkowych raportów oraz mechanizmów importu/eksportu danych z/do innych systemów informatycznych.

Państwa system może zmieniać się wraz z firmą – w miarę zmian Państwa wymagań, struktury firmy, potrzeb funkcjonalnych.

Pakiet wsparcia Progres:
Jako usługę posprzedażną umożliwiającą korzystanie ze wsparcia oraz upgrady do nowych wersji systemu proponujemy Państwu pakiet usług Progres.
Pakiet zawiera następujące usługi:
•  Upgrade – przekazywanie klientowi nowych wersji oprogramowania.
•  Przedłużenie gwarancji.
•  Pakiet 15 h usług SurSevice – do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy obowiązywania pakietu wsparcia Progres.

Usługi SurService to:
•  Szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu.
•  Konsultacje oraz pomoc w zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.
•  Pomoc w przygotowaniu i imporcie danych do systemu
•  Wprowadzanie zmian i rozszerzeń funkcjonalnych do systemu.
•  Tworzenie dodatkowych raportów.
•  Integracji z systemami zewnętrznymi.
•  Przekazania know-how uzyskanego w ramach wdrożeń prowadzonych od 2003 roku.

Pakiet jest ważny przez 12 miesięcy