Moduły funkcjonalne systemu:

 • Obiekty (maszyny)
 • Części zamienne i materiały
 • Zlecenia prac bieżących / awaryjnych
 • Zlecenia prac prewencyjnych / planowanych
 • Dokumentacja elektroniczna obiektów / części
 • Zamówienia
 • Zapytania ofertowe
 • Zapotrzebowania
 • Magazyn
 • Firmy współpracujące
 • Raportowanie
 • Raportowanie zaawansowane (MTTR, MTBF, Pareto itp)
 • System ostrzegania
 • Grafik miesięczny dla pracowników
 • Zaawansowany graficzny kalendarz zleceń
 • Budżetowanie
 • Plan kont / koszty
 • Projekty
 • Efektywność produkcji (OEE)
 • Kody kreskowe
 • Zarządzanie narzędziami / formami
 • Kontakty
 • Analiza ABC/XYZ
 • Moduł pomiarów/analiz parametrów
 • Moduł zaawansowanej historii obiektów
 • Moduł cech charakterystycznych
 • Pracownicy
 • Narzędzia / odzież robocza
 • Administracja
 • Aplikacje mobilne dla pocket PC
 • Powiadamianie SMS/email
 • Integracja z systemami ERP/SCADA/MES – opcjonalna
Pełen opis funkcjonalności systemu klasy CMMS wychodzi poza informacyjny zakres niniejszej strony. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt w celu otrzymania cennika oraz ulotek informacyjnych lub umówienia się na prezentację systemu u Państwa w firmie.

SUR-FBD CMMS pozwala odwzorować w bazie danych strukturę firmy w formie drzewa. Poczynając od fabryk, poprzez wydziały, linie produkcyjne, maszyny, podmaszyny aż do części zamiennych.

Przechowywanie dokumentacji elektronicznej dotyczącej części zamiennych i maszyn skraca znacznie czas dostępu do informacji.

Wyszukiwanie informacji w naszym systemie CMMS odbywa się w sposób intuicyjny i wydajny, dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów filtrowania i sortowania danych oraz rozbudowanego mechanizmu raportowania. Jeśli ktoś zada pracownikowi pytanie „Ile mieliśmy awarii na prasie hydraulicznej PH-001 od stycznia do maja, do których została zużyta część zamienna DB-23 ?” – wyszukanie odpowiedniej informacji zajmie mu parę sekund.

Pracownik po zalogowaniu się do programu widzi automatycznie wszystkie przypisane dla niego zlecenia na dany dzień lub tydzień.

System Ostrzegania pilnuje ważnych dla systemu informacji i uprzedza użytkownika w odpowiednim momencie (stany magazynowe, przeglądy UDT, stany liczników itd).

Tworzone „w locie” wykresy Pareto pozwalają na bieżąco oceniać najbardziej zapalne punkty w przedsiębiorstwie.

Jeżeli odpowiedź na część z zadanych poniżej pytań będzie brzmiała „NIE” – oznacza to, że SUR-FBD jest potrzebny w Waszym przedsiębiorstwie:

 • Czy został opracowany plan konserwacji urządzeń?
 • Czy pracownicy działu technicznego (UR lub AKPiR) oraz operatorzy maszyn dysponują listami zadań do wykonania w ramach planowej konserwacji?
 • Czy prowadzi się zapisy historii maszyn?
 • Czy zostały określone zakresy odpowiedzialności?
 • Czy urządzenia są przedmiotem zainteresowania służb technicznych przed wystąpieniem awarii?
 • Czy pracownicy służb technicznych prowadzą aktywne działania mające na celu zapobieganie awariom?
 • Czy istnieje system przewidywania potrzeb zakupu części zamiennych?
 • Czy zapasy są uzasadnione ekonomicznie?
 • Czy wszystkie zapasy mają określone przeznaczenie?
 • Czy znane są skutki (czasy przestojów) związane z brakiem części zamiennych?
 • Czy znane są rzeczywiste koszty utrzymania każdego urządzenia (koszt czasu pracy pracowników służb technicznych, koszt użytych części zamiennych, koszt materiałów i narzędzi produkcyjnych [wiertła, kleje, gwintowniki itd.], koszt przestoju spowodowany złą organizacją [oczekiwanie], koszt postoju z powodu awarii)?
 • Czy znane są statystyczne źródła awarii (jakiego typu, ile czasu trwają, jakich części się najwięcej zużywa) oraz ich przyczyna?

Aby zaspokoić potrzeby jak najszerszego grona naszych klientów postanowiliśmy wprowadzić podział naszego oprogramowania na wersje oraz moduły opcjonalne. Daje to Państwu możliwość zakupu wersji odpowiedniej do potrzeb – w odpowiedniej cenie. W każdym momencie istnieje możliwość przejścia do wersji wyższej.

Ver. Lite – Wersja Lite to program CMMS z podstawową funkcjonalnością w przystępnej cenie.

Ver. Standard – Jest wersją podstawową naszego systemu. Wersja przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to w pełni funkcjonalny system CMMS.

Ver. Enterprise / EAM – Jest to wersja dla przedsiębiorstw średnich i dużych lub mających potrzeby o szerokim zakresie.  Jest to najwydajniejszy wariant naszego systemu. Wersja ta będzie już przy instalacji zawierała większą liczbę raportów i funkcji wspomagających niż wersja Standard.