System Utrzymania Ruchu SUR-FBD CMMS

Nasz program to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy CMMS przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu. Jego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z:

 • zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury,
 • prowadzeniem gospodarki remontowej,
 • prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn,
 • prowadzeniem gospodarki magazynowej UR,
 • zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne,
 • raportowaniem i generowaniem statystyk.

SUR-FBD CMMS

Poznaj naszą ofertę!

Teoria Edwarda Deminga

Według niej 85% przyczyn strat można wyeliminować poprzez wprowadzenie systemów diagnostyczno-analizujących. Jeżeli uzupełnimy to wnioskami płynącymi z teorii Vilfredo Pareto oraz zorganizujemy nasze działania w zakresie UR przy użyciu SUR-FBD systemu klasy CMMS, utrzymanie ruchu maszyn będzie proste jak nigdy dotąd!
Co można zyskać, wdrażając nasze oprogramowanie CMMS?
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych,
 • zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
 • wzrost jakości wykonywanych zadań,
 • minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
 • redukcję zapasów magazynowych,
 • wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych oraz dyrektyw UE,
 • redukcję braków produkcyjnych.

Polski CMMS – dostosowany do potrzeb rodzimych firm

Nasz system CMMS jest całkowicie polskim produktem. Został zbudowany na podstawie doświadczenia i potrzeb pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji. W odróżnieniu od programów lokalizowanych z wersji amerykańskich i zachodnioeuropejskich ten system CMMS nie zawiera funkcji, które są w polskich warunkach bezużyteczne. Przystosowanie do realiów rynkowych, skalowalność oraz odpowiedni zakres funkcjonalny czynią ten system narzędziem przydatnym w każdej wielkości przedsiębiorstwie.

MoveMe

wersja systemu SUR-FBD CMMS/EAM na tablety z systemem operacyjnym Windows

MobileMe Expert oraz MobileMe Wizard

wersje systemu SUR-FBD CMMS/EAM przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android;

WebMe

moduł WWW dla systemu SUR-FBD do rejestracji zleceń poprzez stronę internetową

ViewMe

System typu Andon dla Utrzymania ruchu – aplikacja do wizualnej prezentacji informacji z systemu SUR-FBD SMMS/EAM uruchamiana na dużych telewizorach/monitorach HD

SendMe

System powiadamiania sms/email w którym użytkownicy mogą zdefiniować listę zdarzeń o których chcą być informowani.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów, poza wersją desktopową systemu stworzyliśmy kilka aplikacji wspomagających, zarazem współpracujących z naszym systemem SUR-FBD CMMS / EAM.

Wszystkie razem tworzą nowoczesne narzędzie do sprawnego zarządzania Działem Utrzymania Ruchu.

Jak kupić nasz system CMMS?

Jesteśmy elastyczni! System CMMS można zakupić, płacąc miesięczne lub kwartalne opłaty w ustalonej indywidualnie liczbie rat. Istnieje także możliwość sfinansowania zakupu systemu poprzez leasing w firmie Grenke Leasing.

Wstępna prezentacja naszego systemu CMMS

SUR-FBD CMMS / EAM w formacie PDF

Zapraszamy do pobrania opisu w formacie PDF. W dokumencie znajdziecie Państwo opis podstawowych funkcji, jakie oferuje nasz system CMMS oraz przykładowe ekrany z modułów funkcjonalnych, raportów i wykresów.

pdf

Jak wdrażany jest nasz system CMMS?

 • 1. Audyt wstępny

  W ramach Audytu wykonana zostaje analiza aktualnej sytuacji w Dziale Produkcji (analiza nie wprowadza zakłóceń w procesie produkcji). W wyniku prowadzonych prac powstaje dokument zalecający podjęcie odpowiednich kroków i zastosowanie odpowiednich technik wspomagających. Niniejszą usługę można zamówić niezależnie od naszego systemu.

 • 2. Doradztwo i konsultingu

  Prowadzimy dodatkowe szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu, konsultacje oraz pomoc we wprowadzaniu zasad prewencyjnego zarządzania ruchem i zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.

 • 3. Działania Programistyczne

  Na indywidualne zamówienia klientów wprowadzamy zmiany i rozszerzenia funkcjonalne do systemu. Usługi te obejmują również tworzenie dodatkowych raportów oraz mechanizmów importu/eksportu danych z/do innych systemów informatycznych.

  Państwa system CMMS może zmieniać się wraz z firmą – w miarę zmian Państwa wymagań, struktury firmy czy potrzeb funkcjonalnych.

 • 4. Pakiet wsparcia Progres

  Jako usługę posprzedażną umożliwiającą korzystanie ze wsparcia oraz upgrade’y do nowych wersji systemu proponujemy Państwu pakiet usług Progres.
  Pakiet zawiera następujące usługi:
  upgrade – przekazywanie klientowi nowych wersji oprogramowania,
  przedłużenie gwarancji,
  pakiet 15 godzin usług SurSevice – do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy obowiązywania pakietu wsparcia Progres.

  Usługi SurService

  Poza dostarczaniem oprogramowania oferujemy:

  • szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu,
  • konsultacje oraz pomoc w zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu,
  • pomoc w przygotowaniu i imporcie danych do systemu,
  • wprowadzanie zmian i rozszerzeń funkcjonalnych do systemu,
  • tworzenie dodatkowych raportów,
  • integracji z systemami zewnętrznymi,
  • przekazania know-how uzyskanego w ramach wdrożeń prowadzonych od 2003 roku.

  Pakiet jest ważny przez 12 miesięcy.

Dlaczego warto postawić na systemy CMMS?

Program CMMS (Computerised Maintenance Management System) to system, który z powodzeniem wesprze każdy dział utrzymania ruchu – pomoże w zarządzaniu procesami produkcyjnymi, jak i zasobami przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie dla jego powstania miał system PPM (Preventive Plan Maintenance – Prewencyjne Utrzymanie Ruchu) oraz system TPM (Total Productive Maintenance – Całościowe Utrzymanie Ruchu, łączący prewencyjne i predykcyjne utrzymanie ruchu).

Wśród licznych zalet oprogramowania CMMS wyróżnić można:

 • opcję odwzorowania struktury firmy – w systemie CMMS można w pełni odwzorować strukturę przedsiębiorstwa w formie drzewa (od fabryk, przez linie produkcyjne i maszyny, aż do części zamiennych). W ten sposób można zyskać pełną kontrolę nad działalnością firmy.
 • przechowywanie dokumentacji elektronicznej – systemy klasy CMMS pozwalają na przechowywanie dokumentacji w formie cyfrowej, co znacznie skraca czas wyszukiwania odpowiedniej informacji.
 • łatwość wyszukiwania informacji – znalezienie szukanej informacji w naszym systemie zajmuje zaledwie kilka sekund dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik sortowania i filtrowania danych.
 • możliwość przydzielenia zadań dla każdego pracownika – pracownicy działu utrzymania ruchu po zalogowaniu się do programu zobaczą wszystkie przydzielone dla nich zadania, co usprawni ich pracę.
 • System Ostrzegania – z odpowiednim wyprzedzeniem system poinformuje o konieczności wykonania przeglądu lub uzupełnienia zapasów.
 • mobilny CMMS – w ramach naszego systemu dostępna jest nie tylko jego desktopowa wersja, lecz również aplikacja CMMS na urządzenia z Androidem, która zapewni jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji.