Nie zostawiamy klientów "sam na sam" z naszym systemem. Sprzedając nasz program dla działu utrzymania ruchu pragniemy wspomagać Państwa w jego wdrożeniu i całym cyklu jego użytkowania. Proponujemy Państwu pakiet usług dodatkowych.

Miarą tego, czy system jest użyteczny, jest zadowolenie użytkowników tego systemu, zarówno na poziomie zarządu, specjalistów jak i operatorów maszyn. Naszym celem jest wdrożenie S.U.R. -FBD w taki sposób aby Państwa firma uzyskała jak największe korzyści systemowe i aby nakłady przeznaczone na zakup systemu zwróciły się w jak najkrótszym czasie. W zależności od Państwa potrzeb proponujemy nasze dodatkowe usługi.

Audyt wstępny:
W ramach Audytu wykonana zostaje analiza aktualnej sytuacji w Dziale Produkcji (analiza nie wprowadza zakłóceń w procesie produkcji). W wyniku prowadzonych prac powstaje dokument zalecający podjęcie odpowiednich kroków i zastosowanie odpowiednich technik wspomagających. Niniejszą usługę można zamówić niezależnie od naszego systemu.

Doradztwo i konsultingu:
Prowadzimy dodatkowe szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu, konsultacje oraz pomoc we wprowadzaniu zasad prewencyjnego zarządzania ruchem oraz zdefiniowaniu danych podstawowych dla systemu.

Działania Programistyczne:
Na indywidualne zamówienia klientów wprowadzamy zmiany i rozszerzenia funkcjonalne do systemu. Usługi te obejmują również tworzenie dodatkowych raportów oraz mechanizmów importu/eksportu danych z/do innych systemów informatycznych.

Państwa system może zmieniać się wraz z firmą - w miarę zmian Państwa wymagań, struktury firmy, potrzeb funkcjonalnych.